Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabsindgåelse og opløsning (udvidelse af borgmestres stedlige vielseskompetence) - sagsnr. 2014-24

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her