Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (visumbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) - sagsnr. 2014-2395

Print Print
16-09-2014
Læs høringssvar her