Lovudvalget - Høring over betænkning nr. 1546/2014 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet - sagsnr. 2014-2373

Print Print
11-09-2014
Læs høringssvar her