Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland - sagsnr. 2014-2372

Print Print
04-09-2014
Læs høringssvar her