Skatteudvalget - Høring vedr. del af forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2014-2349

Print Print
19-08-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2349 Skatteudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.