Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (adgang for samlevende til at adoptere sammen) - sagsnr. 2014-23

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvaret her