Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau mv. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter - sagsnr. 2014-2269

Print Print
26-08-2014
Læs høringssvar her