Skatteudvalget - Høring over ændring i Juridisk Vejledning - afsnit A.C.2.1.1.2 - om erhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale og elektronisk adgang til regnskabsmateriale - sagsnr. 2014-2244

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2244 Skatteudvalget.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.