Skatteudvalget - Høring over ændring i Juridisk Vejledning - afsnit A.C.2.1.1.2 - om erhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale og elektronisk adgang til regnskabsmateriale - sagsnr. 2014-2244

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her