Procesretsudvalget - Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav mv. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) - sagsnr. 2014-2243

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her