Lovudvalget - Høring over lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontanthjælpsområdet ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser - sagsnr. 2014-2242

Print Print
27-08-2014
Læs høringssvar her