Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger mv. - sagsnr. 2014-223

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-223 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.