Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger mv. - sagsnr. 2014-223

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her