Procesretsudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union mv. - sagsnr. 2014-2214

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her