Lovudvalget - Høring over udkast til revision af bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturområder - sagsnr. 2014-2200

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-2200 Lovudvalget.aspx - d. 18-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.