Lovudvalget - Høring over forslag til lov om omsætning af fast ejendom - sagsnr. 2014-22

Print Print
23-01-2014
Læs høringssvar her