Skatteudvalget - Høring over styresignal om genoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet - sagsnr. 2014-2139

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her