Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. - sagsnr. 2014-2136

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her