Strafferetsudvalget - Høring over bekendtgørelse for Grønland om uddannelse af kredsdommere - sagsnr. 2014-1996

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her