Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om sterilisation og kastration og vejledning om sterilisation - sagsnr. 2014-1961

Print Print
04-07-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1961 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.