Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om sterilisation og kastration og vejledning om sterilisation - sagsnr. 2014-1961

Print Print
04-07-2014
Læs høringssvar her