Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love - sagsnr. 2014-1957

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her