Skatteudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Skattemæssige forhold for medarbejderinvesteringsselskaber og deres deltagere) - sagsnr. 2014-1956

Print Print
12-08-2014
Læs høringssvar her