Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen efter lov om vandplanlægning, udkast til bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande, udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. - sagsnr. 2014-19

Print Print
23-01-2014
Læs høringssvar her