Lovudvalget - Høring over forslag til landsplandirektiv for asylcenter på den tidligere Sjælsmark kaserne - sagsnr. 2014-1895

Print Print
28-08-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1895 Lovudvalget.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.