Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (Hav- og fiskerifondsloven) - sagsnr. 2014-1854

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her