Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af frikommuneloven (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget) - sagsnr. 2014-1840

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her