Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn) - sagsnr. 2014-1807

Print Print
04-07-2014
Læs høringssvar her