Strafferetsudvalget - Høring over Straffelovrådets betænkning nr. 1545/2014 om samfundstjeneste mv. - sagsnr. 2014-1801

Print Print
08-08-2014
Læs høringssvar her