Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler - sagsnr. 2014-1792

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her