Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv. - sagsnr. 2014-1784

Print Print
02-07-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1784 Lovudvalget.aspx - d. 24-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.