Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv. - sagsnr. 2014-1784

Print Print
02-07-2014
Læs høringssvar her