Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning (styrkelse af vildtudbytteindberetninger mv.) - sagsnr. 2014-1783

Print Print
07-08-2014
Læs høringssvar her