Procesretsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrket indsats for kredsretterne mv.) - 2014-174

Print Print
07-02-2014
Læs høringssvar her