Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret - j.nr.: 2014-9300-0011 - sagsnr. 2014-1689

Print Print
24-06-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1689 Strafferetsudvalget.aspx - d. 24-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.