Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret - j.nr.: 2014-9300-0010 - sagsnr. 2014-1688

Print Print
24-06-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1688 Strafferetsudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.