Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af EU-kodeks for via (visumkodeks) - 2014-3060-0113 - sagsnr. 2014-1673

Print Print
26-06-2014
Læs høringssvar her