Lovudvalget - Høring over næste generation af den nationale identifikations- og digital signaturinfrastruktur (NemID) - sagsnr. 2014-1580

Print Print
02-07-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1580 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.