Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i Grønland i henhold til kriminalretlig afgørelse - sagsnr. 2014-1578

Print Print
12-06-2014
Læs høringssvar her