Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om postlister i Slagelse Kommune og Region Syddanmark (OIM Id nr. 145256) - sagsnr. 2014-1554

Print Print
24-06-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1554 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.