Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om postlister i Slagelse Kommune og Region Syddanmark (OIM Id nr. 145256) - sagsnr. 2014-1554

Print Print
24-06-2014
Læs høringssvar her