Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om PETs behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. - sagsnr. 2014-1515

Print Print
10-06-2014
Læs høringssvar her