Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om genoptagelse efter styresignalet SKM2011.810.SKAT - sagsnr. 2014-1470

Print Print
10-06-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1470 Skatteudvalget.aspx - d. 24-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.