Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelser om regulering af Cityringens byggepladser og kompensation og overtagelse i forbindelse med byggeriet af Cityringen - sagsnr. 2014-1415

Print Print
10-06-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1415 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.