Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelser om regulering af Cityringens byggepladser og kompensation og overtagelse i forbindelse med byggeriet af Cityringen - sagsnr. 2014-1415

Print Print
10-06-2014
Læs høringssvar her