Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt - j.nr. 2012-966-0004 - sagsnr. 2014-1393

Print Print
19-05-2014
Læs høringssvar her