Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og formidlede rejsearrangementer m.m. - j.nr. 2013-709-0101 - sagsnr. 2014-1392

Print Print
10-06-2014
Læs høringssvar her