Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til ændring af bilag III i affaldsdirektivet (2000/98/EF) og ændring af Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 (2000/532/EF) - sagsnr. 2014-1356

Print Print
05-05-2014
Læs høringssvar her