Lovudvalget - Høring over udkast til administrative forskrifter, der skal ændres som følge af L 167 om regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet - sagsnr. 2014-1352

Print Print
02-06-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-1352 Lovudvalget.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.