Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter og over ny bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324 - sagsnr. 2014-1321

Print Print
22-05-2014
Læs høringssvar her